Sztárvadászat 1-6. fejezet


1.

Önök a Bűnügyi Híradót látták. Tartsanak velünk hétfőn este is! Viszontlátásra!

A súgógépről kiúsztak a betűk. Varasdy Eszter, a Bűnügyi Híradó műsorvezetője, mosolyba merevített arccal, türelmesen megvárta, míg a monitor képernyője elsötétedik, majd kilépett a díszletből. Megköszönte a munkát a kollégáknak, és leszegett fejjel kisietett a stúdióból.
Péntek estére halálosan elfáradt. Minél hamarabb el akart tűnni a tévéből, maga után hagyva a hét mocskát. Nem várta meg a mikrofonost, maga szerelte le a csiptetőt. Utálta, ahogy a pattanásos képű srác fogdossa, miközben kihúzza a zsinórt a blúza alól.

A sminkszobába a hosszabb utat választotta, hogy elkerülje a büfét, ahol a szerkesztők összegyűlnek adás után egymást magasztalni, és szidni a távollevőket.
- Klassz voltál, mint mindig! – mondta a sminkes, miközben krémes vattával eltávolította arcáról a vastag festéket. – Remélem, hétfőn is te leszel!
Varasdy váltótársát, Klein Ritát, utálta a stúdiószemélyzet, mert senkit sem vett emberszámba. Csak parancsolt, sohasem kért. Ha valakivel összeveszett, addig nem nyugodott, míg ki nem rúgatta az illetőt.
Amikor Eszter közölte, hogy kedden vezet legközelebb műsort, a sminkes azt mondta, inkább elcseréli a hétfői műszakot. 
A műsorvezetőnő húsz perccel adás után lépett ki a tévészékházból. Kellemesen enyhe kora őszi este volt. Az utcán senki sem járt. Magas sarkú cipőjének kopogása ijesztően visszhangzott a külvárosi csendjében. Már bánta, hogy a tévé melletti elhagyott gyárépülethez parkolt. Az egykori teherkapu behajtóján akkor is volt hely, ha a Hármas Csatorna környékén már sehol sem. Talán azért maradt mindig üresen, mert a nők nem szerettek odaállni. Este vaksötétben kellett tapogatózni, az utcai lámpák fénye nem jutott el a bejáró mélyére. A befalazott kapu fölött ugyan még ott lógott a régi reflektor, de már évek óta nem működött.
Neszt hallott. Idegesen rezzent össze. Mozdulatlanul várt néhány pillanatot, aztán összeszedte magát, és határozott léptekkel belépett a sötétségbe. Megnyomta a távnyitó gombját. A felvillanó narancssárga fény egy pillanatra megvilágította a bejárót, ez megnyugtatta. Félóra múlva otthon lesz. Három napig ki sem kell mozdulnia a lakásból. Forró fürdőt vesz, talán kinyit egy palack száraz fehérbort. Érezte az ital savanykás ízét a szájában, bőrén a meleg víz simogatását.
Nem maradt több ideje álmodozni. Sötét folt jelent meg közvetlenül az arca előtt, majd mielőtt bármit tehetett volna, a nyakára kulcsolódott egy kesztyűs kéz. Kétségbeesetten próbált benyúlni a táskájába a gázspray-ért, de nem sikerült. Kiáltani akart, de a szorítás egyre erősebb lett. Szeme kidülledt, tüdeje majd szétrobbant.

A támadó fél perc múlva a csomagtartóba lökte Varasdy Eszter magatehetetlen testét.

 
Fotó: chelle

2.

A férfi a pince egyik sarkában rozzant széken ült. Állványra szerelt kamerát kapcsolgatott. A Mini DV objektívjét egy kopott fehér vaságyra állította. A koszos matracon feküdt Eszter, még mindig öntudatlanul. Egyik cipője eltűnt, harisnyája elszakadt. A miniszoknya felcsúszott a derekára, a férfi ráérősen bámulta az áttetsző csipkés bugyit. Néhány snittet csinált úgy, hogy az élességet a virágszerű mintára állította be, és innen nyitott a zoommal a nő testére. Az egykori kórházi ágy fej-és lábtámláján bilincsek lógtak. Alattuk teljesen lekopott a festék. Esztert nem láncolta le. Azt akarta, hogy a nő küzdjön az életéért, ne dőljön el a játszma már az első pillanatban. Éppen kikapcsolta a kamerát, nehogy lemerüljön az akku, amikor a műsorvezető felnyögött, és kinyitotta a szemét. Mire megértette a helyzetet, felfűzött a kamera. A rémület a tekintetében már megvolt a szalagon.
- Hol vagyok? Mit akar tőlem? – kérdezte elfúló hangon, miután felült az ágyon. Iszonyúan kapart a torka. Két kézzel kapott felgyűrt szoknyájához, ettől viszont elvesztette az egyensúlyát, és visszadőlt a mocskos matracra. A férfi kisétált a kamera mögül, és megállt az ágy mellett, de nem szólt semmit.
- Ne hagyd el magad! Védekezz! – bíztatta magát Eszter. Lassan ülő helyzetbe húzódzkodott. Közben megpróbált odébb csúszni az ágyon, hogy cipős lába rúgótávolságba kerüljön. A félelme vad dühvé sűrűsödött. Elképzelte, ahogy a fémmel erősített tűsarok a férfi ágyékába vágódik. Már csak néhány centire volt a megfelelő pozíciótól, amikor agya azonosította a feje alatti sötét foltot. Rettegésbe merevedett. Alvadt vér ivódott a rongyos matracba. Rúgásra készülő lába elernyedt.
- Kérem, ne bántson! – suttogta megtört hangon. Már nem gondolt támadásra, és nem érdekelte a felgyűrődött szoknya sem. Tágra nyílt szemmel remegett az ágyon.
- Meg fog erőszakolni – villant át az agyán. Amitől mindig rettegett, most tehát bekövetkezik. Eszébe jutott az adás, amelyben egy kriminológussal beszélgetett. A nemi erőszakra specializálódott szakértő azt bizonygatta, hogy engedni kell a sokkal erősebb férfiaknak. A legtöbb perverz lehiggad, ha magáévá tudja tenni a nő testét. A lelke meg nem érdekli.
A férfi a nő arcához hajolt. Olyan közel, hogy Eszter érezte szájszagát:
- Azt akarom, hogy mondd nekem a híreket azzal a buta száddal. - lassan köpte ki magából a szavakat. - A szerencsétlen megerőszakolt nőkről, ha ha – röhögött kéjesen. - Ostorozd, mint a tévében a perverzeket, akik ocsmány dolgokra kényszerítik a szegény áldozatot. Azt akarom, add hírül a világnak, hogy megbasztalak!
Eszter nem bírta tovább. Feltört belőle a sírás. A férfi egyetlen durva mozdulattal hasra vágta. Bal kezével belemart a hajába, és húzta egyre feljebb a fejét. A gerincébe térdelt. Amikor már majdnem függőlegesen tört hátra a gyönge test, durván belemarkolt a nő mellébe. Eszter felsikoltott. A férfi érezte, hogy a dulakodástól egyre keményebb a nemi szerve. Egyetlen mozdulattal tépte le a blúzt és a melltartót. A csupasz mell érintése őrületig fokozta gerjedelmét. Lerángatta a szoknyát és a bugyit, majd a hajánál fogva talpra rántotta a kétségbeesetten sikítozó nőt. Egyetlen csípőmozdulattal, hátulról hatolt be.
- Most mondd, te büdös kurva, hogy perverz állat vagyok! – lihegte a nő fülébe, miközben ritmikusan mozogni kezdett. Eszter megpróbálta letépni magát a férfiról, de azonnal abbahagyta, mikor az a nyakába harapott. A férfi lökött még néhányat a csípőjével, aztán megtorpant. Ellökte magától áldozatát. Pénisze petyhüdten csúszott ki a nőből. Dühödten tépkedni kezdte az alkalmatlan szervet, és közben állati hangon üvöltött:
- Megfojtasz a pináddal, te kurva! Mindent megfojtotok a büdös pinátokkal!
A lány kihasználta az őrjöngés pillanatait, átvetődött az ágyon. Két lépéssel az ajtónál termett, és rángatni kezdte. Hiába. A nehéz vasajtó nem engedett. Kétségbeesetten, sírva kuporodott össze, kezét maga elé emelte. A férfi lassú léptekkel közeledett, kezében húszcentis pengéjű konyhakéssel.
- Mocskos kurvák vagytok mind a képernyőn. Mindenkit a pinátokba fullasztotok!
Az első szúrás felülről, a vállán érte a nőt. Minden egyes döféssel újabb szavak lökődtek ki a férfi száján.
- Miért fojtottál… meg mindenkit… magad körül… anya!
Már az első szúrás is halálos volt. Átmetszette a vállizmokat és elérte a szívet. Mire a férfi őrjöngése alábbhagyott, az előtte heverő véres massza már egyáltalán nem emlékeztetett a Bűnügyi Híradó csinos műsorvezetőjére.

3.

A szervezet tagjai Budapesttől hatvan kilométerre, egy gondosan rendbe hozott tanyán gyűltek össze szombat este. Az egykor magas beosztású szerkesztők, újságírók a rusztikusan berendezett ház minden szobáját elfoglalták. Körülbelül huszonöten lehettek, kis csoportokban beszélgettek, és házi pálinkát vagy bort ittak. Bár a média minden területéről jöttek vendégek, sem sztárműsorvezető, sem nő nem volt köztük. Egyetlen ember hordta fel a pincéből az italokat. A szendvicseket Pestről hozatták.
A házigazda, egy háromrészes öltönyt viselő, ősz hajú férfi a nagyterem felé terelte a vendégeket.
Néhány médiavezér évekkel a rendszerváltás után, titokban alapította a társaságot azzal a céllal, hogy a magyar média károsnak tartott vadhajtásait nyesegesse. A tagok zöme jócskán ötven felett járt, negyven alatti egy sem volt köztük. A fiatalabbak jobban alkalmazkodtak az új helyzethez, a rendszerváltás okozta sokkot kiheverve könnyen jutottak újra jól fizető állásokhoz. Az idősebbek közül csak néhányan tudták megőrizni pozíciójukat a kilencvenes évek második felére, de jóval fiatalabb főnökeik őket is elveik feladására kényszeríttették. A többség elvesztette hatalmát, magas keresetét, külsősként tengette életét az egyre zsugorodó honoráriumból. Bosszúra szomjaztak, ezért állandó partizánharcot vívtak a média új uraival.
A gyűlés másfél óráig tartott. Megvitatták az előző hónap médiaeseményeit, és megszavazták a két új célpontot.  Elsőként a Naked News magyar változatát. A Meztelen Híreket fél évvel azelőtt a nézettségi verseny negyedik helyén álló csatorna indította el. A műsorban a hírolvasók minden hír után levettek magukról egy-egy ruhadarabot. Az időjárást már egy szál bugyiban mondták el. A csatorna nézettsége három nap alatt megduplázódott. Komoly híradókat is legyőzött.
A témafelelősnek - vagy ahogy egymás közt nevezték, fővadásznak – a szervezet tagjai egy volt rovatvezetőt választottak. Az ő feladata lesz irányítani a műsor és a csatorna ellen megindított lejárató kampányt.
A másik célpont Ma Li, eredeti nevén Mali József, a show-szakács lett. A fiatal, jóképű műsorvezetőt majd szétszedték a nézők, elsősorban a nők. Szabályosan lubickolt a gyorsan jött népszerűségben. Alig telt el nap, hogy címlapra ne került volna. Mindenről határozott véleménye volt, tanácsokat osztogatott, és közben női szíveken taposott. Az egyik tag szerelmét is elcsábította, ezért az nyomozni kezdett utána. Furcsa dolgok derültek ki. A felszarvazott férfit választották a Mali-vizsgálat fővadászának.

4.

Varasdy Eszter holttestét egy külvárosi garázs szerelőaknájában találták meg. Másnap két köbméter beton temette volna örökre föld alá a megkínzott testet. Egy kóbor kutya azonban átírta a forgatókönyvet. Vinnyogva leblokkolt a garázs előtt, és nem mozdult onnan, míg a rendőrök be nem törték az ajtót.
A Bűnügyi Híradó ügyeletes riporteréhez reggel kilenckor futott be az első füles egy megkéselt fiatal nőről. Ez a stáb érkezett először a garázssorra. Az operatőr nem jutott a kordonon belülre, de a riporternek sikerült egy óvatlan pillanatban egészen a garázsajtóhoz sodródnia. Amikor a holttestet kiemelték az aknából, egy másodperc töredékéig rálátott a véres arcra. Azonnal felismerte. Nem telt el két perc, és már a kordonon kívülről hívta mobilján a producert:
- Azonnal szerezzetek adásidőt! Esztert meggyilkolták. Tizenegytől mehet a különkiadás, addigra ott lesz a megvágott anyag.
Nem ért rá gyászolni. Egyre több újságíró tűnt fel a környéken. Még néhány perc, és a konkurens csatornák kamerái is megérkeznek. Majd pár nap múlva, ha a sztori már kikerül a főcímekből, összegyűlik a stáb egy füstös kocsmában. Gyertyát gyújtanak Eszter emlékére, és leisszák magukat. Addig azonban még rengeteg a teendő. Első lépés, hogy a műsorigazgatóság hozzájáruljon az adás megszakításához. 

5.

Farkas Máté későn ébredt, ezért tizenegykor még a törzshelyén, a Főnix Kávéházban üldögélt. Ráérősen kavargatta kávéját, amikor a szemközti falra szerelt elnémított tévén feltűnt a Rendkívüli Kiadás szignálja. Fél szemmel figyelte a műsort.
A képeken egy külvárosi garázssort mutattak. Az egyik épület köré sárga szalagot vontak, és vagy harminc zsaru nyüzsgött az elkerített részen. A következő képen véres test látszódott. Részleteket egyáltalán nem lehetett kivenni, mert az operatőr túlságosan messze volt a holttesttől. Kétszerezőt kapcsolt, hogy látszódjon valami vér, így azonban a legkisebb mozdulatra is hatalmasakat rándult a kép. Ezt a snittet egy arckép követte. Máté elborzadva ismerte fel Varasdy Esztert.
- Noémi, azonnal hangosítsd fel a tévét! – kiáltott a pincérnőnek. – Légy szíves! – tette hozzá, mert a nő meg sem mozdult.
A képek kíméletlenül peregtek tovább. Mutatták Esztert kezdő korában, egy tüntetésről számolt be a híradóban. Volt egy snitt róla a műsor indulása körüli időből, még rövid hajjal. Máté nagyjából ekkor ismerkedett meg vele egy tévés banketten. Mivel az estély halálosan unalmas volt, egy bárban folytatták a megkezdett beszélgetést. Néhány pohár pezsgő, és egy rövid tánc után a közeli szállodában töltötték az éjszakát. Hajnaltájban a nő sírva magyarázta Máténak, hogy van valakije, akit nem hagyhat el, mert az a karrierje végét jelentené. A szerkesztő viszont nem akart osztozni senkivel. Egyébként is gyűlölte azokat a nőket, akik bármit hajlandóak voltak megtenni a képernyőért. Szó nélkül felöltözött, és kifelé menet annyi pénzt dobott az éjjeli szekrényre, amennyiből bőségesen futotta a szobára meg taxira. Azóta összefutottak néha, de Eszter sohasem bocsátotta meg, hogy akkor olyan megalázó körülmények között hagyta ott.
A pincérnő végre előkerült a távirányítóval.

„Vajon lehet-e biztonságról beszélni ezután a szörnyű mészárlás után? Vajon lehet-e biztonságban egyetlen nő is a városban? Vajon ki lesz a sorozatgyilkos következő áldozata? – tette fel vádló kérdéseit Váradi Zsolt, a Hármas Csatorna hírműsorának sztárja.

Máté nem emlékezett hasonló esetre a közelmúltból. Bepötyögte rendőr ismerősének számát a mobiljába.
- Völgyes
– szólt a telefonba a jól ismert hang.
- Helló, Ádám! Ráérsz egy percre?

- Ha a műsorvezető haláláról akarsz faggatni, akkor nem. Tudod, hogy nem mondhatok semmit!

- Csak azt áruld el nekem, hány áldozat volt Eszter előtt? Váradi sorozatgyilkosságot emleget a Rendkívüli Kiadásban.

- Ja, máris összerakták. Nem tőlünk van az infó. Mi szimpla gyilkosságként kezeljük az ügyet, de tény, hogy néhány hónappal ezelőtt megöltek egy műsorvezetőnőt valami kis kábelcsatornánál. Ronda ügy volt, folyt a vér ott is rendesen, de egyelőre semmi hasonlóságot nem látunk a két eset között.

- Ez a hivatalos duma, de te látsz valami összefüggést?

- Máté, miért játsszuk el ezt újra és újra? Tudod, hogy soha nem nyelem be a csalid! Egyébként közvetlenül nem dolgozom egyik eseten sem, de az ösztönöm azt súgja, hogy nem passzol össze a két ügy. Ettől függetlenül ez már sorozatgyilkosság lesz, míg meg nem oldjuk mind a két esetet. A kollégáid eldöntötték. Mi is nézzük a híradót!

- Ha szivárogni akartok, ne feledkezz meg rólam! Meghálálom, mint mindig.
Máté a Tűzvonalban című műsor szerkesztőségét vezette. Oknyomozó anyagokat forgattak botrányos esetekről. A havonta egyszer, egy órában jelentkező műsor rendszerint hatalmas port kavart. Ezért a komoly műfaj ellenére hónapról hónapra kiváló nézettséget produkált.

- Fogadjunk, hogy megdugtad a kis Esztert, ezért érdekel ennyire az
ügy – kuncogott Ádám a telefonba – Ha dalolsz a csajról, üzletelhetünk.
- Perverz vagy! Ez már hullagyalázás, nem gondolod?

- Amit ti csináltok, az a hullagyalázás. Na, helló, megyek nyomozni a „sorozatgyilkos” után.

Máté szemével a pincérnőt keres
te. Azonnal indulni akart.  Felkavarta az ügy. Hiába nem randevúztak a balul sikerült éjszaka után, mégiscsak közeli ismerőse volt. Ráadásul szakmabeli. Plusz fiatal, csinos, és olyan, aki megvolt neki. Most pedig halott.
- Miért szomorkodsz, szépfiú? Ismerted a csajt? – kérdezte a pincérnő.
Bólogatás volt a válasz. Mátét már csak a gyilkosság foglalkoztatta.

Itt megrendelheted a Sztárvadászatot!

vissza a főoldalra